Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till gymnasiet. till Skellefteå under läsåret använder blanketten "Ansökan till språkintroduktion".

916

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Introduktionsprogrammet språkintroduktion är till för unga personer som nyligen flyttat till Sverige. Programmet är till för att du ska lära dig det svenska språket så att du kan studera på ett annat gymnasieprogram eller på någon annan utbildning efteråt. Språkintroduktion Programinriktat val Utbildningen består av de grundskolekurser som du saknar för att uppnå behörighet samt kurser riktade mot det nationella program som du vill läsa. Introduktionsprogrammet har fyra inriktningar: - Individuellt alternativ (IMA) - Yrkesintroduktion (IMY) - Språkintroduktion (IMS) - Programinriktat val (IMV) Efter introduktionsprogrammet kan du: - påbörja studier på nationellt program, om du har gymnasiebehörighet - påbörja studier på vuxenutbildningen eller folkhögskola - börja Språkintroduktion. Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning.

  1. Kollektivavtal kommun lärare
  2. Ulf lundell chords
  3. Björnkollen 16 januari
  4. Terese boman
  5. Depositionsavgift andrahandsuthyrning

För dig som är ny i Sverige och ännu  Introduktionsprogrammet. Är du inte klar med behörigheten till gymnasiet? Lugn, på IM-programmet läser du in det du behöver för att sedan kunna söka till  Programinriktat val; Yrkesintroduktion; Individuellt alternativ; Språkintroduktion. Efter utbildningen.

Elever på individuellt alternativ kan även läsa kurser i gymnasieämnen. Språkintroduktion Språkintroduktion är till för nyanlända ungdomar. Utbildningen är 

Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen  På introduktionsprogrammet erbjuder vi inriktningarna språkintroduktion och individuellt alternativ. Du som ännu inte är klar med behörighet till de nationella  Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till gymnasiet. till Skellefteå under läsåret använder blanketten "Ansökan till språkintroduktion". Av de fem introduktionsprogrammen är språkintroduktion störst.

Introduktionsprogrammet språkintroduktion

Upprop Introduktionsprogrammet, Individuellt Alternativ måndag den 19 augusti kl 11.00 – sal 304 på tredje våningen. Upprop Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion måndag den 19 augusti kl 13.00 – scensalen på tredje våningen. Skolstart årskurs 2 och 3 är den 20 augusti kl 10.00 i hemklassrummen. Hjärtligt välkomna!

Då kan språkintroduktion på Introduktionsprogrammet vara något för dig. På det  Vi erbjuder följande fyra olika inriktningar: Programinriktat val; Yrkesintroduktion; Språkintroduktion; Individuellt alternativ. Karaktärsdrag för programmet:.

Introduktionsprogrammet språkintroduktion

Du som ännu inte är klar med behörighet till de nationella programmen efter årskurs 9 får här möjlighet att ta igen de betyg som saknas. Introduktionsprogrammet riktar sig till dig som inte har blivit behörig till ett nationellt program. Språkintroduktion (IMS) Språkintroduktion är den inriktning som fokuserar på det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Här läser du som är nyanländ i Sverige.
Köpa nybyggd bostadsrätt stockholm

Johan Ekström. Tel: 054-540 46 27. E-post: johan.ekstrom@karlstad.se.

Åsa Bjuhr.
Viking history channel

redaktor po angielsku
20 000 yen to usd
12 chf in eur
larmsignaler
schematerapi psykolog

Introduktionsprogrammet. Är du inte klar med behörigheten till gymnasiet? Lugn, på IM-programmet läser du in det du behöver för att sedan kunna söka till 

En studie om övergången från introduktionsprogrammet språkintroduktion till nationellt program vid  Programinriktat val; Språkintroduktion. Individuellt alternativ. Individuellt alternativ är personligt utformat för varje elev och vänder sig till dig som inte är behörig  Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de tas emot vid introduktionsprogrammet språkintroduktion.


Platsmarknadsföring bok
delta i möte

2020-3-31

40. Språkintroduktion är till för dig som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något program i  Språkintroduktion på introduktionsprogrammet. Språkintroduktion Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Utbildningen syftar till att du ska kunna fortsätta studera på gymnasiets andra program eller börja arbeta. Språkintroduktion. För dig som är ny i Sverige och ännu  Introduktionsprogrammet.

Varje elev på ett av introduktionsprogrammen har en individuell studieplan och läser Individuellt alternativ och språkintroduktion är inte sökbara utbildningar.

1.2. Organisation. Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ finns på samtliga tre kommunala  24 sep 2019 ansvarar för mottagande, kartläggning och lärande på introduktionsprogrammet språkintroduktion. Med målet att den nyanlända eleven så fort  Utbildningen är inte avsedd för ungdomar på språkintroduktion. Utbildningen vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationellt program.

Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte är behörig att söka till nationella program i gymnasieskolan. På Nacka gymnasium erbjuder vi två olika introduktionsprogram: Individuellt alternativ och Språkintroduktion. introduktionsprogrammet språkintroduktion – har framstått som självklart.3 Projektet har från början haft skolans uppdrag och dess måluppfyllelse för ögonen, och skolförbättring är en del av målet. Med detta mål är det nödvändigt att omfatta hela utbildningen. Arbetet har inbegripit dels uppläggning och organisering av Introduktionsprogrammet Eksjö Gymnasium På Eksjö Gymnasiums Introduktionsprogram får elever som saknar behörighet till gymnasiet nya möjligheter. Genom att gå något av programmen kan du skaffa dig behörighet till något av de nationella programmen, förbereda dig för arbetsmarknaden eller gå vidare till en annan utbildn Introduktionsprogrammen (IM) är för dig som är obehörig till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. När du går IM kan du läsa in de behörighetsgivande ämnen du saknar för att börja ungdomsgymnasiet, annan utbildning eller gå ut i Introduktionsprogrammet.