Semantisk interoperabilitet, ett försök att definiera begrep. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content .

660

Semantisk interoperabilitet och informationsstruktur. ○ Fördjupning kring utmaningar med eHälsa: informationssäkerhet, etik och.

Principer om interoperabilitet berör alla aspekter av hantering av data och information för att motverka fragmenterade och vertikala systemlösningar inom en verksamhet. Forskningen kretsar kring e-hälsa och elektroniska hälsojournaler och berör områden som semantisk interoperabilitet, dataanalys, kliniskt beslutsstöd och interaktionsdesign. Forskningen är tillämpad och bedrivs inom bland annat laboratoriemedicin, primärvård, akutsjukvård, hemsjukvård och palliativ vård. Semantisk interoperabilitet Semantisk interoperabilitet är förmågan att utväxla information mellan datorsystem på ett sådant sätt att mottagande system utan manuell intervention kan tolka informationens innebörd och producera för slutanvändaren användbara resultat. Tieto och CareCom har ingått ett strategiskt partnerskap för att lösa utmaningen med semantisk interoperabilitet för IT-system inom sjukvården. Avtalet stärker samarbets- och produktutbudet för CareComs terminologiplattform, HealthTerm®. Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra.

  1. Lön kurator landsting
  2. Nytida jobba hos oss
  3. Enrico gualersi
  4. Lidingo hushallstjanst

interoperabilitet som gör det möjligt att överföra och behandla information så att dess innebörd bevaras "Semantisk interoperabilitet handlar om att säkerställa att innebörden av den information som utbyts inte går förlorad i processen utan bevaras och kan förstås av berörda personer, tillämpningar och institutioner. " citat EU-dokument skrivet 13.2.2006 Under webinaret kommer vi att lära oss mer om metoden för semantisk mappning av registerdata, där vi bland annat ger exempel på hur man kan bygga ett semantiskt lexikon. Vi kommer delge er våra erfarenheter kring olika användningsområden för semantisk mappning, exempelvis förbättrad interoperabilitet med journalsystem, forskare och infrastrukturer samt samordning och harmonisering att säkerställa semantisk interoperabilitet och förbättra den rättsliga säkerheten. Fördelar na med elektronisk fakturer ing maximeras när upprättandet, sändandet, överför ingen, mottagandet och behandlingen av en faktura helt kan automatiseras. både semantisk och teknisk standardisering.

Semantisk Interoperabilitet införs? Uppsatsen tar sin utgångspunkt i militärteknikens grund, hur tekniken inverkar på militär verksamhet. Det utförs genom att utreda hur delar av Semantisk Interoperabilitet (SI) påverkar den militära kontexten. Genom att undersöka hur en organisation som är van att arbeta med traditionella

4. Begriplighet  det finns ingen semantisk interoperabilitet utan en gemensam förståelse av begreppen. • den tekniska interoperabiliteten eller generella ID  Centrala begrepp. Kompatibilitetsmetoden.

Semantisk interoperabilitet

Semantisk interoperabilitet Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2021-01) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  semantisk interoperabilitet. FÖREDRAGEN TERM. semantisk interoperabilitet. ANMÄRKNING. Detta begrepp förekommer i rekommendationen JHS 179. (sv).

Semantisk interoperabilitet

Sekundäranvändningen av journaldokumentation är stor. Forskningen kretsar kring e-hälsa och elektroniska hälsojournaler och berör områden som semantisk interoperabilitet, dataanalys, kliniskt beslutsstöd och interaktionsdesign. Forskningen är tillämpad och bedrivs inom bland annat laboratoriemedicin, primärvård, akutsjukvård, hemsjukvård och palliativ vård. Tieto och CareCom har ingått ett strategiskt partnerskap för att lösa utmaningen med semantisk interoperabilitet för IT-system inom sjukvården. Avtalet stärker samarbets- och produktutbudet för CareComs terminologiplattform, HealthTerm®.
Skatt pa avgangsvederlag

• Enkelte sentrale begreper er eksplisitt  interoperabilitet: Teknisk, semantisk, juridisk og organisatorisk. Samtlige dimensjoner er betinget og styrt av den politiske kontekst. (se eget bilde av den kubiske  18. sep 2017 Semantisk interoperabilitet er evne til samhandling basert på felles forståelse av informasjon som utveksles mellom aktører i prosesser og  Semantisk interoperabilitet handlar om att säkerställa att den precisa innebörden i information som förmedlas kan förstås av andra, även om berörda system inte  semantisk interoperabilitet [semantic interoperability; computable semantic interoperability].

Semantisk interoperabilitet Semantisk interoperabilitet handlar om att både människor och system ska förstå varandra, att mena och mäta samma sak. Det betyder att informationen som delas måste vara entydig och strukturerad på ett sätt, så att både sändare och mottagare har en gemensam förståelse av sammanhang och innehåll.
Håkan persson åsbro

eldriven motorcykel barn
lediga hotell visby
presskonferens region stockholm 16 april
time butik älmhult
sellpy rosersberg jobb
longoni emilio
nlp methods techniques

Kartlegging av konseptalternativer og deres prioriteringer, med hovedfokus på semantisk interoperabilitet som del av felles grunnmur for digitale tjenester i norsk helse- og omsorgstjeneste. Løsningsarkitekt Helsedata-prosjektet som etablerer det norske senteret for helseterminologi og definerer relasjonen mellom kodeverk (eks.

Avtalet stärker samarbets- och produktutbudet för CareComs terminologiplattform, HealthTerm®. Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. "Semantisk interoperabilitet handlar om att säkerställa att innebörden av den information som utbyts inte går förlorad i processen utan bevaras och kan förstås av berörda personer, tillämpningar och institutioner.


Peer assessment template
movies for vr glasses

Semantisk interoperabilitet Semantisk interoperabilitet handlar om hur man bäst kodar, överför och använder inte data utan information och kunskap • Från medborgare/patienter, medicinsk vetenskap och andra kunskapskällor • Mellan språkmässigt och kulturells skilda professioner, patienter, myndigheter och andra aktörer • Över system- och organisationsgränser.

Forskningen kretsar kring e-hälsa och elektroniska hälsojournaler och berör områden som semantisk interoperabilitet, dataanalys, kliniskt beslutsstöd och interaktionsdesign. Forskningen är tillämpad och bedrivs inom bland annat laboratoriemedicin, primärvård, akutsjukvård, hemsjukvård och palliativ vård. Tieto och CareCom har ingått ett strategiskt partnerskap för att lösa utmaningen med semantisk interoperabilitet för IT-system inom sjukvården.

För att använda en teknisk term saknas semantisk interoperabilitet. MÅLFORMULERING Svenska museer har förutsättningar, tekniska och kompetensmässiga, 

Det som verksamheterna enligt lag, förordning och föreskrift måste dokumentera och får utbyta inom eller mellan verksam-heter inom vård och omsorg (laglig interoperabilitet) samt de delar som or- Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans och att kunna utbyta information på ett säkert sätt och med den kvalitet som man kommit överens om. Semantisk interoperabilitet Förmågan att utbyta information mellan datorsystem på ett sådant sätt att mottagande system kan tolka informationen utan manuellt ingripande. Semantiska skillnader Information beskriven med olika ord som syftar till samma verkliga ting. Semistrukturerad data Semantisk interoperabilitet är av stor vikt i alla branscher, men av särskild vikt inom vården. Brister i tolkning av information kan resultera i särskilt allvarliga konsekvenser – liv och lem står bokstavligt talat på spel. Sekundäranvändningen av journaldokumentation är stor. Forskningen kretsar kring e-hälsa och elektroniska hälsojournaler och berör områden som semantisk interoperabilitet, dataanalys, kliniskt beslutsstöd och interaktionsdesign.

Detta kan uppnås genom att använda samma identifikationer för samma saker och definiera egenskaper hos och länkar mellan dem på ett maskinläsbart sätt.