sākotnējā vērtība 133 EUR, uzkrātais nolietojums 133 EUR. 14 EUR samazinājums par pārskata gadā no uzskaites izslēgtiem nolietotiem iepriekš neklasificētiem pārējiem pamatlīdzekļiem, sākotnējā vērtībā 1 073 EUR, uzkrātais nolietojums 1 059EUR. 3. Apgrozāmie līdzekļi 3.1. Krājumi AKTĪVS es Uz pārskata Uz pārskata

832

Datorprogrammas Vienreiz gadā, pēc pārskata gada beigām, periodā no 1. janvāra līdz 31. janvārim Pamatlīdzekļi Vienreiz gadā, pēc pārskata gada beigām, periodā no 1. janvāra līdz 31. janvārim Preces pārdošanai noliktavā Gada slēguma inventarizācija - vienreiz gadā, pārskata perioda beigās, periodā no 20. decembra

You are shopping Microsoft Store in: Latvija - Latviešu. Are you looking for Microsoft Store in: United States - English? Datorprogrammu nolietojums Ar lielu nokavēšanos beidzot pieķēros pie gada pārskata gatavošanas un mani samulsināja viens jautājums - aprēķinot datorprogrammu nolietojumu un atlikušo vērtību uz 31.12.2005. kontā 1120 atlikusī vērtiba paliek 27Ls. 2016.gadā iegādātas licences un datorprogrammas par Euro 1383 , aprēķināts nolietojums Euro 2183 ,izslēgtas norakstītās datorprogrammas un nolietojums Euro 364 , atlikusī vērtība Euro 7032. Pārskata gadā bilances postenī „Pārējie nemateriālie ieguldījumi” datorprogrammas.

  1. Polisförhör offentlig handling
  2. Semantisk naturalism
  3. Magsjuk barn hur länge
  4. Visio website wireframe
  5. Svensk mma fighter tjej

nemateriālie ieguldījumi - nolietojums nodokļiem Uz tēmu sarakstu nemateriālie ieguldījumi - nolietojums nodokļiem Konts 1120, licences, datorprogrammas. Piemērs par datorprogrammas licences iegādi, sākotnējo uzskaiti un amortizācijas aprēķinu..39 14.7. Piemērs PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMS Grāmatvedības datorprogramma “Datorprogrammas nosaukums”, apkalpo SIA “Nosaukums” (reģ.Nr. 00000000000) Grāmatvedības uzskaite Grāmatvedības uzskaiti veic Sabiedrības štata darbinieks Vārds Uzvārds, ar kuru noslēgts rakstisks darba līgums, kurā ir atrunātas darbinieka tiesības, pienākumi un atbildība Datorprogrammas, licences, patenti, autortiesības Nemateriālo ieguldījumu uzskaite.

Konspekts: SIA "Vēriens" kontu plāns. 1..Ilgtermiņa ieguldījumi 1.1..Nemateriālie ieguldījumi 1120..Koncepcijas, patenti, licences, pre

februārī. 14 30 – 15 50 Datorprogrammas, autortiesības un licencēšana Nemateriālo ieguldījumu nolietojums Uz tēmu sarakstu.

Datorprogrammas nolietojums

Datorprogrammas, kuras speciāli izstrādātas iestādes vajadzībām, uzskaita atsevišķi nemateriālo ieguldījumu grupā. Ja datorprogramma nav pamatlīdzekļa neatņemama sastāvdaļa (piemēram, grāmatvedības datorprogrammas), šādu datorprogrammu norāda atsevišķi nemateriālo ieguldījumu sastāvā.

grupai-Datori, informācijas sistēmas, datorprogrammu produkti un datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums- finanšu grāmatvedības nolietojums gadā ir 33.33% vai 35% apmēram pirms trīs gadiem viena revidente man teica,ka labāk 33.33%, jo 100%/3gadi=33.33..esmu pārņemusi grāmatvedību vienai SIA un mani samulsināja jau iepriekš rēķinātie 35% Datorprogrammas, autortiesības un licencēšana Nemateriālo ieguldījumu nolietojums Uz tēmu sarakstu Datorprogrammas Vienreiz gadā, pēc pārskata gada beigām, periodā no 1. janvāra līdz 31. janvārim Pamatlīdzekļi Vienreiz gadā, pēc pārskata gada beigām, periodā no 1.

Datorprogrammas nolietojums

1122. Pārējās licences. 1123. Koncesijas.
Ett skepp kommer lastat engelska

Šo datorprogrammu izmantos darbam īpaši atbalstāmajā teritorijā, tādējādi kategorijas vērtību palielina par EUR 5400, jo datorprogrammas iegādes vērtībai piemēro 1,8 koeficientu. Lai matemātiski pārbaudītu aprēķināto un uzrādīto summu pareizību, tiek izmantotas MK noteikumu Nr.556 101.punktā noteiktās formulas. Tulkot latviski. You are shopping Microsoft Store in: Latvija - Latviešu.

šajā gadījumā gatavās datorprogrammas nodod savam uzņēmumam izmantošanai  kārto grāmatvedības datorprogrammas „Nosaukums” analītiskās uzskaites modulī „ pārskata gadā aprēķinātais nolietojums un uzkrātais nolietojums;. pamatlīdzekļu nolietojums - aprēķināts pielietojot lineāro metodi vienmērīgi pa par šī pamatlīdzekļa neatņemamu sastāvdaļu, šīs datorprogrammas vērtību,.
Shakespeare english to modern english

tillfällig föräldrapening
litteraturstudie definisjon
grabar-kitarovic.
ulf malmqvist landskrona
what is arla

23.3.2017 samazinājumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineāras metodes, pielietot 35% ( datorprogrammas) un 20% (licencēm) nolietojuma likmi gadā.

tiesības, 9. 14222, 20250. Nemateriālie ieguldījumi, kopā: 14222, 20250. II. Pamatlīdzekļi.


Lediga jobb attendo stockholm
floating market

2.3.2019 ar bilances atlikušo vērtību EUR 0.00 uzskaitītas datorprogrammas un EUR Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par 

Aprēķināts nolietojums (vērtības norakstījums) pārskata gadā Pārdots pārskata gadā (pārdošanas vērtībā, bez PV) A B 11 12 I. Nemateriālie ieguldījumi (2110.+2120.+2130.+2140.rinda) 2100 21koncesijas, patenti, licences, preču zīmes 10 datorprogrammas 2120 avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 2130 datorprogrammas, kuras nepieciešamas Aprēķināts nolietojums summā 41 457 EUR. Bilances kontā 1234 „Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi” - tiek Datorprogrammas licences, patenti, tirdzniecības zīmes 34 : Uzņēmuma nemateriālā vērtība 34 : 16.Uzevums 34 : Pamatlīdzekļu uzskaite 35 : Pamatlīdzekļu novērtēšna 35 Ražošanas pašizmaksa 35 : Saņemto pamatlīdzekļu uzskaite 36 : Pamatlīdzekļu nolietojums (amortizācija) 36 : 17.Uzdevums 37 : 18.Uzdevums 38 nolietojums, remonts, apkope un degvielas patēriņš. Intensīvās ražošanas rādītāji ir aprēķināti, ņemot vērā ražību, kuru var iegūt, iz-mantojot konkrētajā bruto segumā uzrādīto ražošanas tehnoloģiju. Audzēšanas teh-noloģijas ir atkarīgas arī no paredzamā produkcijas izmantošanas veida (piemēram, izmaksas ietilpst saimniecības pastāvīgajās izmaksās kā pamatlīdzekļu nolietojums, remonts, apkope un degvielas patēriņš.

pamatlīdzekļu nolietojums - aprēķināts pielietojot lineāro metodi vienmērīgi pa par šī pamatlīdzekļa neatņemamu sastāvdaļu, šīs datorprogrammas vērtību,.

Izdevumu ierobežojuma apmēru nepiemēro par pirmajiem diviem saimnieciskās kārto grāmatvedības datorprogrammas „Nosaukums” analītiskās uzskaites modulī „Nemateriālie ieguldījumi”, katram objektam piešķirot inventāra numuru augošā kārtībā un uzkrājot šādu informāciju: iegādes dokuments, tā numurs; iegādes datums; iegādes vai izveidošanas vērtība; atrašanās vieta; 1.2. Pamatlīdzekļu nolietojums Skaitļošanas tehnikas nolietojums Ofisa krēslas nolietojums Telefona nolietojums 300 50 12 1.3. Elektroenerģijas izmaksas Siltumenerģijas izmaksas Ūdens apgāde Telpu īre 60 360 180 3 000 1.4.

sākotnējā vērtība 133 EUR, uzkrātais nolietojums 133 EUR. 14 EUR samazinājums par pārskata gadā no uzskaites izslēgtiem nolietotiem iepriekš neklasificētiem pārējiem pamatlīdzekļiem, sākotnējā vērtībā 1 073 EUR, uzkrātais nolietojums 1 059EUR. 3. Apgrozāmie līdzekļi 3.1.