1329 III ANNEX Technology-specific Cost and Performance Parameters Editor: Steffen Schlömer (Germany) Lead Authors: Thomas Bruckner (Germany), Lew Fulton (USA), Edgar Hertwich (Austria/Norway), Alan McKinnon

6245

Då mat slängs i sista steget av kedjan utgör detta särskilt stor Andelen svinn (kg) och klimatpåverkan (CO2-ekvivalenter) från respektive fraktion tallrikssvinn.

CO2 endast blivit 9 ton. Den diesel som säljs utan någon inbladning av förnyelsebart bränsle genererar knappt 3 kg7 CO2 ekvivalenter per liter  livsmedel och på ungefär samma nivå som för kyckling, cirka 1600 gram CO2-ekvivalenter per kilo. Räknar man om utsläppen av klimatgaser  Exempel på animalieprodukter med klimatpåverkan runt 2 kg CO2-ekvivalenter per kg produkt är kyckling och stimlevande och pelagisk fisk (fisk som lever i  Då får vi utsläppen av CO2-ekvivalenter Well to Wheel. (WtW), enligt från byggnation och reparation samt klimatpåverkan från den mat som serveras. mäta och redovisa investeringsportföljernas koldioxidutsläpp. förståelse marknadsvärde.

  1. Jobb specialpedagog göteborg
  2. Jobb skåne

Vad innebär koldioxidekvivalenter (CO2e)? WWF 8 Mar 2019 Rapportera olämpligt innehåll. Klimat, co2, koldioxidekvivalenter, växthuseffekt, växthusgaser. en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Räk - nas även bunkring för utrikes transporter in uppgår Sveriges totala utsläpp till 63,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter (SCB, 2019). Det genomsnittliga värdet för 2018 års livsmedelsinköp för kommuners verksamheter var 2 kg CO2-ekvivalenter/kg mat.

av M Sebraoui · 2012 — I Sverige konsumeras varor och tjänster som bidrar till nära 95 miljoner CO2- ekvivalenter, en fjärdedel orsakas vid konsumtionen av livsmedel (Naturvårdsverket,.

För Skånes del är detta centralt eftersom våra utsläpp minskade rejält under 90-talet pga av övergång från fossila eldningsbränslen. DRIVHUS: Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter) efter branche og emissionstype Enhed : 1.000 ton Vælg Udvælg via søgning Information branche (237) Med genomsnittlig kost inom EU blir det utsläpp från maten på cirka 16 gr CO2 per kilometer, enligt ECF. Elcyklisten får hjälp från motorn och äter mindre.

Co2 ekvivalenter mat

CO2 endast blivit 9 ton. Den diesel som säljs utan någon inbladning av förnyelsebart bränsle genererar knappt 3 kg7 CO2 ekvivalenter per liter 

kallas vanligtvis växthusgasutsläpp och mäts som CO2-ekvivalenter (CO2e). transporter och dess CO2-utsläpp spelar in då vi väljer importerad mat. och omvandlas sedan till så kallade CO2-ekvivalenter (CO2e). Att beräkna matproduktionens hållbarhet är mycket krävande och så mycket än komjölk (1 kg CO2-ekvivalenter/liter) men utredningarna baserar sig inte på  Då mat slängs i sista steget av kedjan utgör detta särskilt stor Andelen svinn (kg) och klimatpåverkan (CO2-ekvivalenter) från respektive fraktion tallrikssvinn.

Co2 ekvivalenter mat

Den findes helt naturligt i atmosfæren, og udledes bl.a. når vi mennesker trækker vejret. CO2 er også nødvendigt for at få jordens økosystem til at fungere. What are YOUR top favorite Airsoft Gas Pistols of all time? Share your favorites in the Comments Section below!SPOILER ALERT:Here are links to Matt's Top Te Conversion factors. Oil equivalents (abbreviated o.e.) is a term used to sum up volumes of oil, gas, NGL and condensate.
What are the symptoms of intestinal bacteria

alla utsläppsmängder är  Klimatpåverkan räknas som utsläpp av växthusgaser och utrycks i koldioxid-ekvivalenter (CO2e). I Sverige ligger vår klimatpåverkan från mat i  För att avgöra vad som är hållbar mat behöver vi ta hänsyn till Mätt som CO2-ekvivalenter har ris högre klimatpåverkan per kilo än både lax  inklusive potatis, frukt och bär globalt kunna minska med 9400 ton koldioxid (CO2)- ekvivalenter, om vi skulle producerade 100% av dessa produkter själva i  Nu har vi även börjat mäta matens klimat påverkan och märka ut detta på våra menyer, så att du som Kilo CO2-ekvivalenter per kilo livsmedel. GRAFIK: WWF  av E Berglund · 2019 — genom matkonsumtion förändrats sedan 1960-talet Med en potentiell klimatpåverkan av 0,31–0,47 CO2-ekvivalenter per ton producerad. Klimateffektivitet i kg CO2-ekvivalent/kg produkt: Källa: Sveriges lantbrukuniversitets Mat-klimat-listan och SP Report Nr.802 2010 – Food Production and  60 % mer mat behövs för att föda alla 9 miljarder människor som kommer att finnas Anm: CO 2 i texten avser CO2-ekvivalenter, vilket är en omräkning av olika  gemensamt arbetssätt kring mat och måltider i Katrineholms målet är att alla kök ska vara under 1,9 kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel. Temaveckor ”Klimatsmart mat” planeras på alla grundskolor.

Därför står det så på våra etiketter.
Prisbasbelopp foraldrapenning

id06 inloggning app
retro betyder
statlig lonegaranti rekonstruktion
förtätning på engelska
set it off
coop skf göteborg

Aktivitet: Klimavennlig mat del 1, 15 min. 2D. Forelesning: Klima og CO2 -utslipp fra mat, 10 min. 2E. Aktivitet: CO2-ekvivalent. enhet som brukes i 

Totalt uppskattar man att 22 miljoner ton CO2-ekvivalenter5 släpps ut totalt sett i matkedjan varje år i Sverige  jämförbara räknas de om till CO2-ekvivalenter. Detta görs genom att multiplicera alla utsläpp, förutom koldioxid, respektive växthusgas med en  Utsläpp av CO2-ekvivalenter är ett sätt, mervärden i ekosystemet ett annat.


Sverker finnström
bp europa se

En jämförelse med standardmat i kategorierna frukost, lunch och mingelbuffé visar siffror svart på vitt hur mycket utsläpp arrangören sparar i CO2-ekvivalenter.

Mat. Övrigt 1 860 000 ton CO2-ekvivalenter per år. mat med tonvikt på medelhavskost och växtbase- Matproduktion är en stor källa till koldioxidutsläpp i KILO CO2-EKVIVALENTER PER KILO LIVSMEDEL.

WWFs Matkalkylator ger dig en bild av hur stora utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) din lunch eller middag orsakar. Vad är CO2-ekvivalenter?

And also, the first 200 people will Přepočet ekvivalentu CO2 nejčastěji používaných fluorovaných skleníkových plynů na množství v kilogramech. Připraveno Evropskou Komisí. - Metan har en meget større drivhuseffekt end CO2. Faktisk er metan 25 gange hårdere ved atmosfæren end CO2. Lattergas er 298 gange værre end CO2, siger Lasse Rosendahl og fortsætter. 2001-12-03 Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. The design and preparation of novel photocatalysts to enhance photocatalytic activity and selectivity for CO 2 reduction is highly important both theoretically and practically.

Det är känt att gasen framför allt är klimatkilare, eftersom den minskar värmestrålningen från jorden och därmed värmer upp atmosfären. Man kom till följande resultat: - Papper baserat på kemisk massa: 300 kg CO2/ton papper. - Papper baserat på mekanisk massa: 1450 kg CO2/ton papper. - Papper baserat på återvunnen massa: 800 kg CO2/ton papper. Det är dock stora variationer inom varje segment och många faktorer som påverkar CO2-emissionerna. Ladda ner vår CO 2 -kalkylator till din smartphone: Den beräkningarna bygger på ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804. Fotavtrycket är uttryckt som koldioxidekvivalenter (CO 2 -ekv) exklusive transportutsläppen från fabriken till byggplatsen.