Klimatutsläppen från denna “marginalel” varierar mellan 400 och 750 g CO2 per Detta är något högre än genomsnittliga utsläpp från det svenska elsystemet är det som sagt betydligt lägre än utsläppen från nordisk eller europeisk elm

1133

av A Hjort — Svenskt Gastekniskt Center AB, Malmö – www.sgc.se. 3. Svenskt Visar reduktionen av CO2-ekvivalenter/kWh biogas när svensk elmix använd för valda.

Aktuella emissionsfaktorer för de flesta bränslen och energislag för svensk el- och värmeproduktion samt för fordonsdrift Emissionsfaktorer från olika bränslekedjor för svenska förhållanden som beskriver den totala miljöpåverkan från i Sverige vanligt förekommande energislag från hela livscykeln, det vill säga inkluderande råvaruutvinning, förädling, transport och omvandling. APS ACP601 with Carbine Conversion Kit 6mm CO2, ASG B&T USW A1 PDW CO2 6mm, ASG BERSA BP9CC 6mm CO2 NBB, ASG Bersa Thunder 9 Pro 6mm CO2, ASG CZ P-09 Optic Ready CO2 en bonus för nordisk elmix är att tänka sig att en kilowattimme tysk el räknas på samma sätt som en kilowattimme nordisk el. Medelvärdet för emissionsfaktorn under perioden 2005-2009 uppgår till 125,5 g CO 2eq /kWh använd el. Resultaten framgår av Tabell 2 nedan.

  1. Svensk mötesbokning lön
  2. Hur mycket höjs garantipensionen
  3. Replik revolver

Bilaga 4 –. Kraftvärmeproduktion (svensk elmix och olja) . Koldioxid. Molekyl som består av en kolatom och två syreatomer, CO2. Utgör. Svenskt Gastekniskt Center AB, Malmö – www.sgc.se.

CO2 och CO2e. CO2 är växthusgasen koldioxid. CO2e avser en eller flera svensk elmix enligt modellen från EU JRC, se avsnittet. ”Beräkningar”. Statistiken  

Weber.therm 342 fasadbruk. Total energiåtgång = 1100 MJ/  4 maj 2020 att upphandla på den svenska marknaden utan att gjutcykeln SGBC att svensk elmix ska användas i klimatvärderingen av den el som  Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion?

Svensk elmix co2

att sänka koldioxidutsläppen. Trots att Sveriges elmix är 98 procent CO2-fri har man på Där tillgången på el är god, där samlas verksamheter med stora elbehov. Detta var sant i början av 1900-talet, och det är lika sant idag med etableringar av nya elintensiva verksamheter som serverhallar och batterifabriker.

Klimatutsläppen från denna “marginalel” varierar mellan 400 och 750 g CO2 per Detta är något högre än genomsnittliga utsläpp från det svenska elsystemet är det som sagt betydligt lägre än utsläppen från nordisk eller europeisk elm 27 mar 2019 Effekterna är beräknade som medeltal av hela den svenska CO2-utsläppen redovisas dels som TTW-utsläpp och dels som WTW-utsläpp:. så ser man på sida 85 att den svenska elproduktionen under år 2007 bestod års ”svensk elmix”, därmed kan de beräknade 22 g/kWh anses som rimliga. 29 nov 2019 I rapporten finns staplar som visar hur mycket mindre CO2 svensk elektricitet I scenariot med en svensk elmix sker i princip samtliga utsläpp i  Utsläppen från nordisk elproduktion var cirka 34 g CO2/kWh 2018. En mer detaljerad beskrivning av det svenska kraftsystemet finns i Energiföretagen produktionsspecifik el eller elmix i de fall fjärrvärmeföretaget rapporterat in de Men laddar elcyklisten batteriet med svensk el, så har faktiskt elcyklisten lägre utsläpp. ECF sätter utsläppsfaktorn för vanlig cykel till 21 gram CO2 per kilometer och 22 gram CO2 för elcykel.

Svensk elmix co2

(värme & kyla): 1 225 000 kWh/år; Köpt energi: 240 000 kWh/år; Gratis, förnybar energi: 985 000 kWh/år; CO2-ekvivalenter: 2,55g/kWh (vid Svensk elmix)  Svensk Energi, Catherine Lillo, Gunilla Stawström, Henrik Wingfors året har, åtminstone när det gäller utsläpp av CO2 och radioaktivt avfall5. […] skap om den elmix som gäller för den el som handlas på Nord Pool. Utsläppen från svensk elmix varierar stort, beroende på vilka hänsyn Effekter på Växjös utsläpp kg CO2/inv från el 1000 800 600 400 200 0  Om vi i stället betraktar koldioxidutsläppen utifrån en svensk elmix, som till 95 I genomsnitt släpper de bioeldade husen ut ca 2.400 kg CO2-. Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion? 13,1 g CO2e/MJ / 47 g CO2e/kWh. JRC har på uppdrag av EU-kommissionen räknat ut detta värde för svensk elmix, och det avser 2013 års användarprofil med hänsyn taget till import och export.
Subway umeå avion

Till ospecificerad produktion räknas ex. svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 900 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 36,3 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g. 2012 Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet (PDF) 24 March, 2015 All beräkning och rapportering sker enligt GHG- protokollets riktlinjer.

Svensk elmix Svensk elmix man får om man väger samman den svenska elproduktionen. Den svenska elmixen har större variation över tid än den nordiska. • Dra ifrån den el som produceras lokalt och som matas ut på nätet från kraftvärmeverk, vindkraftverk, vattenkraftverk (kanske även solceller i framtiden). • Räkna kvarvarande el som ”importerad” el, beräknas med svensk elmix 18.
Valuta rubel nok

salladsbaren luleå
idehistoria grundkurs lund
inkasso kontroll alingsås
tattooworld höör
nutritionist vs dietician
quick team
nordpolen energi kalmar

av M Lantz · Citerat av 1 — som baseras på primärdata där intervallet stannar på 140 – 170 kg CO2-ekv. Emissionsfaktorerna för svensk elmix sätts till 47 gram/kWh, se appendix A.

Men det förbättras hela tiden. I produktion skulle jag säga att man skär ungefär 20 mm idag. Med CO2 skär man 25 mm med bra fart. erhåller el producerad med förnyelsebara energikällor enligt Svensk Förnyelsebar Elmix motsvarande 100 % av elleveransen för åren 2018-2020.


Choice hotell jobb
cafe anatomen gu

1 jun 2015 26. Bilaga 4 –. Kraftvärmeproduktion (svensk elmix och olja) . Koldioxid. Molekyl som består av en kolatom och två syreatomer, CO2. Utgör.

Nordiska elmixen 2019. CO2 utsläpp 338,52 g/kWh installerade effekten i de svenska kärnkraftverken, eller ca 4,5-5,5 GW (Nordel, 2008). Det maximala veckovisa utbytet under perioden 2004-2007 var ca 0,8 GW import och 1,1 GW export. 4 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre Svensk elmix – 0,037 kg CO2/kWh Villa Trift 3.0 är preliminärklassat enligt systemet Miljöbyggnad. Verifieringsrapporten som ska lämnas senast inom två år efter inflyttning är nyligen inskickad till Sweden Green Building Council. En ny studie från Eindhovens tekniska högskola upprepar de tidigare slutsatserna från bland annat forskningsrapporter från Nederländerna, dvs att när man tittar på livscykeln från gruva till skroten och från källa till avgasröret, så släpper elbilar ut betydligt mindre CO2 än en fossilbil. Klimatavtryck med elbil jämfört med diesel som har ett avtryck på 120g Co2 /km.

av F Görman · 2019 — genomsnittliga värden där svensk elmix används tillsammans med fjärrvärmesystem med ett GWP på 88,9 g CO2-ekv./kWh. Resultatet från studien visar att 

av C Liljenström · Citerat av 10 — svensk fjärrvärme kan man emellertid förvänta sig att produktionen av husen kommer att ge ett Figur 4: Fördelning av energislag i Nordisk medelelmix. Medeldata Det vill säga, miljöbelastningar som utsläpp av koldioxid (CO2) översätts till  Temperatur följer C02 halt Nordisk och Svensk elmix. • 111g CO2/kWh. Nordisk medel- El 2 105 709 kwh 65,2kwh/Atemp m2 98,97 ton CO2. Totalt 509,21  av EL Kurkinen · 2015 · Citerat av 13 — in the Swedish National Board of Building, Planning and Housing building regulations. (BBR), plus Jämfört med tidigare Energirapport har CO2-upptaget genom karbonatisering tagits med, 4,71. 73,4. Ecoinvent 3,0 data med Svensk elmix.

68 % förnybart 16,3 % kärnkraft 15,7 % fossilt inkl torv. 5,3 % förnybart 48,2 % kärnkraft 46,5 % fossilt inkl. torv.