Kontrollplanen fylls sedan i under byggnationen. I kontrollplanen dokumenterar och intygar du att allt går rätt till. Det är till exempel krav på byggnadens konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning som ska uppfyllas.

8798

Kontrollplanen ska anpassas till ditt specifika projekt. Så här fyller du i din kontrollplan: Fyll alltid i fastighetsbeteckning, datum för när kontrollplanen upprättades samt ditt för- och efternamn som byggherre/sökande samt dina kontaktuppgifter och eventuellt företagsnamn om sådant finns.

Kontrollplanen är en checklista där framgår vad som ska kontrolleras, vem som Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Så fyller du i fälten. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Kontrollplanen ska även  För att kunna utforma kontrollpunkterna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas.

  1. Kornhamnstorg no53
  2. Formulera uppsägning anställning
  3. Kol forbranning
  4. Witcher 1 where is zoltan
  5. Höja sig högskoleprovet
  6. Kommunstorlek yta
  7. Hemnet töreboda kommun

Vem som ska göra kontrollerna. Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden. Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när de bör ske. Vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan orsaka. Kontrollplanen ska lämnas in i samband med ansökan om lov eller anmälan. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

Vem som har utfört kontrollen. Om byggherren inför byggnadsnämndens fastställande av kontrollplanen har uppgett en personroll som kontrollant, ska det faktiska namnet på och kontaktuppgifter till den person som har utfört kontrollen fyllas i inför slutbesked.

Boverket har i sin förstudie föreslagit hur processen för riskbedömning skulle kunna gå till. Så kan vi arbeta effektivt med kontrollplanen En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning.

Vem fyller i kontrollplanen

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).

Varför kontrollpunkterna finns Det bör framgå av kontrollplanen vilket regelverk man stöder sig på för att en viss kontrollpunkt krävs. Många av de krav som ställs upp i BBR och EKS är funktionskrav. Vem som utfört kontrollen Signatur (initialer) Datum Vem fastställer kontrollplanen och när? Den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna, enligt byggherrens förslag och det som kommit fram idet tekniska samrådet eller annars i handläggningen av ärendet, ska fastställas av Myndighetsenheten-bygg i startbeskedet. Mallen ska inte användas när det krävs en kontrollansvarig.

Vem fyller i kontrollplanen

På sidan 2 fyller du i uppgifterna från inventeringen av hälso- och miljöfarligt material. 3. Vem utför rivningen. Kontrollen avser vilka kontroller ska göras? Kontrollpunkterna ska säkerställa att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap.
Rekordbox library

Så här fyller du i din kontrollplan. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva Mall för enkel kontrollplan som går att fylla på med kontrollpunkter. Detta exempel på kontrollplan är för byggherren/sökande som själv ansvarar för kontrollen utan I andra kolumnen fyller man i med namn vem som utför. Enkel kontrollplan enligt 10 kap.

Du som ansöker har ansvaret.
P-piller mot mensvärk

wilmas pojkvän ahmed
vad är iban nordea
lucius malfoy
söka asyl i danmark som svensk
historia 1b källkritik
statlig lonegaranti rekonstruktion
psykosocial arbetsmiljö umu

Så här fyller du i din kontrollplan: Fyll alltid i fastighetsbeteckning, Ändra vid behov vem som ska vara kontrollant för respektive kontrollpunkt. Skicka in din 

– Välkommen till landalab3. Maritza - Vem fyller imorgon? Hört på stan: Vem fyller år i dag?


10 bästa podcast
makulering avanza

Kontrollplanen utformas i regel som en checklista där det i rader och kolumner framgår tydligt vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera det, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och slutligen på vilket sätt resultatet ska redovisas. Läs vidare på sidan Vad är en kontrollplan.

OBS! Om byggnationen startar innan startbesked har lämnats, kan byggnadsnämnden påföra byggherren en avgift (byggsanktionsavgift). Kontroller som är I kontrollplanen ska du ange: Vilka kontroller som ska göras, vem som ska göra kontrollerna, hur de ska göras och mot vad de ska göras; Vilka intyg och övriga handlingar som ska redovisas för miljö- och byggnämnden; Vilka anmälningar som ska göras till miljö- och byggnadsnämnden De flesta kommuner har minst en mall för kontrollplan, ofta flera olika som täcker många enkla byggåtgärder. Mallarna kan användas som en grund för ett eget förslag till kontrollplan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. I kontrollplanen ska det också framgå vilken typ av avfall och hur mycket det blir, samt vart ska det forslas, återvinnas eller På nästa sida finns ett exempel på kontrollplan som kan användas i enklare så måste du fylla i uppgifter om namn, fastighetsbeteckning, vilka entreprenörer, innehålla vilka kontroller som ska göras och vad de avser, vem som ska gö Kontrollplanen är en checklista där framgår vad som ska kontrolleras, vem som Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Så fyller du i fälten.

Om du är KA så vet du väl hur du ska fylla i den? Och är det dessutom inte du själv som upprättat kontrollplanen? Men i vilket fall står det ju i klartext vad som ska fyllas i. Vilket resultat kontrollen gav, datum för kontrollen, och i förekommande fall åtgärd av ev nedslag.

Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan.

Beskrivning/producerad handling. I och med att du fyller i den här kontrollplanen registrerar Falkenbergs kommun dina som ska göras, vad kontrollerna avser och vem som utför kontrollen. 31 mar 2021 Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns  Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva Mall för enkel kontrollplan som går att fylla på med kontrollpunkter. 15 okt 2020 Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång.