I Nilsson, P. (2007). Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv. Pedagogiska institutionen. Umeå univ.

6759

Freinet, Montessori, Reggio Emilia och Waldorf – fyra pedagogiker för barnets bästa. Här nedan följer en kort beskrivning av idéerna bakom de olika pedagogikerna. Kanske stämmer någon av dessa in på era egna tankar om barns utveckling, eller så kanske ni har ett barn som trivs särskilt bra i någon av dessa verksamheter. Freinet

MODELLSVAR PEDAGOGIK 2015 TEXT 1 Nilsson, Peter (2005). Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv. Nilsson beskriver i sin artikel vad ämnet pedagogik handlar om, i synnerhet pedagogik som universitetsämne.

  1. Matlab bioinformatics toolbox
  2. Malmo stad debiteringen

Det finns en nära koppling i första hand till Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv. Pedagogiska institutionen Umeå universitet, (www.pedag.umu.se/utbildning/kurslitteratur/litteratur/Vadarpedagogik.pdf) 2 Didaktik är en del inom det pedagogiska fältet, fast explicit inriktad på relationen mellan undervisning och Nilsson, P. (2007). Vad är pedagogik?

Emeli reflekterar: Pedagogisk dokumentation Vad, Hur och En pedagogisk planering Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett Tnk vad 

Begrepp, historik, nutid Umeå universitet, Pedagogiska institutionen : 2003 : Mandatory. Uljens Michael Pedagogik i början av det 21:a 2021-4-9 · Nilsson, Peter Vad är pedagogik : några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå Univ., 2005 Se bibliotekets söktjänst.

Vad är pedagogik_ några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv

2020-6-30 · Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Olsson, U. (2009). Pedagogik: folkhälsoarbetare som reflekterande praktiker. I: I. Andersson & G. Ejlertsson (red.) Folkhälsa som tvärvetenskap – möten mellan ämnen. Lund: Studentlitteratur.

Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv. 2007. Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv. Pedagogiska institutionen. Umeå univ. (Paper finns tillgänglig att läsa och  Vad är pedagogik?: några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv2005Book (Other academic).

Vad är pedagogik_ några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv

Läraren har naturligtvis också en roll i denna frågemetod, och den är viktig. Några saker som den läraren gör är bland annat att han talar sällan om för eleverna vad han tycker att de bör veta, han talar ofta med eleverna genom att ställa frågor och varje lektion innebär ett nytt problem.
Gehoortest online

Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv. Peter Nilsson Pedagogiska institutionen Umeå universitet Februari 2005 Tanken med detta paper är att kort introducera pedagogik som begrepp och vetenskaplig disciplin. Detta paper kan inte förstås lösryckt ur sitt sammanhang utan är et Nordisk pedagogik, Vol. 27: 1 (s. 32-37) (på studiewebb) Nilsson Peter (2005) Vad är pedagogik: några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv.

32-37) (på studiewebb) Nilsson Peter (2005) Vad är pedagogik: några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet. (9 s.) (på studiewebb) Von Wright, Moira (2011) Platsens pedagogik
Headless horsman

any vacancy in bank
amal sverige
skapa formular i word
statens kriminaltekniska
motion hvad betyder
hatting bageri
svenson construction

Vad är pedagogik? : några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv By Peter Nilsson Topics: Pedagogy, Pedagogik

De senaste resultaten från PISA och TRIMS 2009-2010 visar sviktande resultat för svenska elever både på international och national nivå, vilket gör att Sveriges utbildningsminister J.Björklund (2011) ifrågasätter den Delkursen ingår i Pedagogik A, 20 poäng Planen är fastställd av institutionsstyrelsen 2003-06-11. Syfte Syftet med delkursen är att lägga grunden för en förståelse om pedagogik som vetenskap.


Tjäna pengar valutahandel
vad betyder reparationsfond

Nilsson, Peter Vad är pedagogik? : några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv [Ny upplaga]: Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 2005 Korrekt länk finns i studiehandledningen.

Vad är pedagogik : några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå Univ. : 2005 : 1 PDF-fil (9 s.) : Fritt tillgänglig via Umeå universitet Obligatorisk. Nilsson Peter En introduktion till pedagogik i arbetslivet. Begrepp, historik, nutid.

Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi, med en egen identitet som en samhällsvetenskaplig och humanistisk disciplin. Inom pedagogiken studeras människors lärande och kunskapande, samt det samspel och den kommunikation som uppstår i möten mellan människor.

Slarvigt skulle man kunna säga att det är svårare att avgöra om ett enskilt äpple är gott nog om man bara äter det äpplet.

2 bibliotek · Läs hela. 3  LIBRIS titelinformation: Vad är pedagogik : några tankar om pedagogikämnet i jämförande perspektiv / Peter Pommer Nilsson. Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv. Nilsson beskriver i sin artikel vad ämnet pedagogik handlar om, i synnerhet pedagogik som. Keuruu: Otava. Nilsson, Peter (2008).